Willa Żaba 

 

Nocleg, wypoczynek i rekreacja w miejscowości Serock nad Jeziorem Zegrzyńskim

REZERWACJA

BLOG

Regulamin i zasady pobytu obowiązujące w Willi Żaba.

Dokonując rezerwacji akceptujesz regulamin i zgadzasz się na zasady gościny obowiązujące w obiekcie.

 

 1. Regulamin rezerwacji

 

 1. Gość- osoba rezerwująca i korzystająca z gościny w Willi Żaba. Grupa- osoby towarzyszące zadeklarowane na karcie pobytu i podczas rezerwacji. Gospodarze- właściciele obiektu. Obiekt- budynek oraz nieruchomość na której znajduje się Willa Żaba.

 

 1. Rezerwacji można dokonać on-line na stronie internetowej lub telefonicznie pod nr 602-215-429. 

 

 1. Przedstawione ceny podane są za willę z uwzględnieniem ilości osób i są cenami brutto. Maksymalna ilość przebywających osób w obiekcie to 6 osób (łącznie z dziećmi). 

 

 1. Na życzenie Gość może otrzymać fakturę VAT.

 

 1. Na terenie obiektu przebywać mogą wyłącznie osoby zadeklarowane w karcie pobytu. Dotyczy to również osób odwiedzających nie korzystających z noclegu w obiekcie.

 

 1. Gość dokonujący rezerwacji przyjmuje odpowiedzialność rzeczowo-materialną za wszystkich członków grupy dla której dokonuje rezerwacji oraz jest odpowiedzialny za rzetelne wypełnienie danych w karcie pobytu. Willa Żaba nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu, wyjazdu lub błędne określenie ilości osób. W przypadku przebywania w obiekcie większej ilości osób niż zadeklarowana w rezerwacji i na karcie pobytu (dotyczy również osób odwiedzających) Gość zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za każdą dodatkową osobę nie uwzględnioną na karcie pobytu w wysokości 100 zł/os za każdą dobę (dotyczy również osób odwiedzających). Przepada również wpłacona kaucja zwrotna.

 

 1. Rezerwacja rozumie się jako przyjętą po wpłaceniu na konto bankowe obiektu zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. Niezależnie od tytułu wpłaty na przelewie wpłata traktowana jest jako zadatek. W przypadku wybrania oferty bezzwrotnej należy wpłacić pełną opłatę za pobyt.

 

 1. Rezerwację można anulować bezkosztowo na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu. Anulowanie rezerwacji poniżej 30 dni będzie skutkowało koniecznością  zapłaty przez rezerwującego Gościa kwoty 30% wartości rezerwacji w przypadku wybrania oferty zwrotnej. W przypadku wybrania oferty bezzwrotnej wpłacone środki nie są zwracane.  A konto tej kwoty może zostać zaliczony wpłacony zadatek.

 

 1. Rezerwacja utrzymywana jest do godz. 18:00 w dniu przybycia, chyba że inne godziny zostaną ustalone telefonicznie na co najmniej 24 godziny wcześniej pod numerem 602-215-429 Przyjazd do obiektu po godz. 20:00 będzie skutkował naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 30zł.

 2. W związku z RPEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych i innych informujemy, iż będziemy przetwrzać dane osobowe  Gości zgodnie z naszą Polityką Prywatności, której pełna treść dostępna jest w naszej witrynie www.zabiraj.pl. Dane osobowe Gości przetwarzane będą w celu realizacji prowadzonych dostaw i usług dla klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.Administratorem danych osobowych Gości jest Paweł Łempicki e-mail: willazaba@willazaba.pl. Odbiorcami tych informacji mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych oraz uczestniczące w realizacji usług.Dane osobowe Gości przechowywane będą bezterminowo, nie krócej jednak niż przez okres przewidziany prawem skarbowym. Gość posiada prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia skargi do PUDO.   

 3. Dokonując rezerwacji Gość oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje bezwarunkowo regulamin rezerwacji oraz zasady gościny obowiązujące w obiekcie.

 

 

 

 1. Zasady gościny  obowiązujące w Willi Żaba

 

 1. Willa wynajmowana jest na doby hotelowe. Doba rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o godz. 11:00 dnia następnego.

 

 1. Formalności związane z pobytem i opłatami dokonuje się w dniu przyjazdu. Należy okazać dokument tożsamości. Przed rozpoczęciem pobytu należy wpłacić kaucję w wysokości 500 zł na pokrycie ewentualnych zniszczeń.

 

 1. Na terenie obiektu obowiązuje Cisza Nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00 rano. W przypadku jej zakłócania Gość zobowiązuje się do uiszczenia opłaty karnej w wysokości 500 zł.

 

 1. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby zadeklarowane przez Gościa na karcie pobytu. W przypadku przebywania w obiekcie większej ilości osób niż zadeklarowana w rezerwacji i na karcie pobytu (dotyczy również osób odwiedzających) Gość zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za każdą dodatkową osobę nie uwzględnioną na karcie pobytu w wysokości 100 zł/os za każdą dobę (dotyczy również osób odwiedzających). Przepada również wpłacona kaucja.

 

 

 1. Ze względów bezpieczeństwa w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia (świeczek, kadzidełek, itp.). W przypadku stwierdzenia takiego faktu Gość zostanie obciążony kosztami  kompleksowego mycia i ozonowania pomieszczeń w wysokości 500 zł.

 

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem rodziców bądź opiekunów.

 

 1. Na terenie obiektu mogą przebywać zwierzęta. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych oraz usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę.

 

 1. Gość ponosi odpowiedzialność (również za pozostające pod jego opieką dzieci) za uszkodzenia bądź zniszczenia  przedmiotów, wyposażenia  oraz sprzętów turystycznych na terenie obiektu. Szkody winny być niezwłocznie zgłaszane gospodarzom.

 

 1. Obiekt jest monitorowane wizyjnie. Możliwe jest również wezwanie załogi interwencyjnej.

 

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości pobytu Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie gospodarzom, co umożliwi poprawę standardu gościny.

 

 

ul. Niska 7, 05-140 Serock

tel. 602-215-429

e-mail: willazaba@willazaba.pl

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Polityka prywatności